מה כוללת פגישת היעוץ הכלכלי בנדל''ן ?

להלן מבנה פגישת הייעוץ:

  1. הצגת התוכני/ות הכלכלי/ות באופן מפורט ומדויק.

  2. הסבר מפורט ליישום התוכנית: הון עצמי נדרש, משכנתאות, עלויות נלוות, מיסים, ביטוחים ועוד.

  3. מסירת ידע נדלנ"י מקיף ורלוונטי לתוכנית האישית של הלקוח.

  4. במקרה של נכס להשקעה - מסירת מפות עם סימונים מדוייקים של האזורים הספציפיים המומלצים להשקעה.

  5. השוואה בין החלופות.

  6. מענה על שאלות.

  7. סיכום והמלצות.
Back to Top